Osteoporosezorg in Nederland, stand van zaken

12-07-2017

Vijf jaar na het verschijnen van de derde herziene versie van de CBO-richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie en de NHG-Standaard Fractuurpreventie is er een evaluatie van de osteoporosezorg waarin nieuwe data en inzichten worden besproken. Bijzondere aandacht is besteed aan de toename van het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor antiosteoporosemedicatie maar dit niet voorgeschreven krijgt of gebruikt. In de Verenigde Staten werd tussen 2008 en 2012 een halvering gezien van het aantal patiënten dat een bisfosfonaat gebruikt. Omdat ook in Nederland onderdiagnostiek en onderbehandeling optreedt, is dit mede de aanleiding geweest voor het organiseren van een rondetafelbijeenkomst over Nederlandse osteoporosezorg. Het verslag van de bijeenkomst, dat in het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie is verschenen, is onder Onderzoek/artikelen beschikbaar.